BIP Strona Główna
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.


    Generał Sikorski już w 1939 r. podjął starania, żeby Francja wyraziła zgodę na utworzenie polskich jednostek wojskowych. 2 kwietnia 1940 r. zgodnie z ustną decyzją generała Sikorskiego rozpoczęło się na terenie Syrii we francuskim obozie wojskowym w Homs formowanie Brygady Strzelców Karpackich. Na dowódcę wyznaczony został płk dypl. Stanisław Kopański. Żołnierzy, wrześniowych tułaczy prowadziła do brygady wola walki, chęć wyrównania krzywd wobec agresorów Polski. Tworząca się brygada otrzymała nazwę Karpackiej, gdyż jej przeznaczeniem - jak sobie wówczas wyobrażano - miał być marsz do Polski przez Bałkany i następnie przez Karpaty.

    Gen. Stanisław Kopański osobiście popierał rozwój sportu w brygadzie, który był ważnym elementem kształtowania tężyzny fizycznej żołnierzy i ich sprawności wojskowej. Sport stanowił również istotny symbol idei braterstwa i współpracy z żołnierzami aliantów w obozie szkolenia w Homs, Latrun oraz w garnizonach egipskich. Wspólne treningi, zaprawy fizyczne, zawody sportowe z udziałem dowódców, oficerów i podoficerów, urządzano od początku istnienia Brygady Strzelców Karpackich. W ramach szkolenia szczególną uwagę zwracano na wychowanie patriotyczne i obywatelskie, życie kulturalne oraz życie duchowe i religijne. Zgodnie, oficerowie i żołnierze podkreślają, że przez cały czas funkcjonowania Brygady Strzelców Karpackich, a później Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich wyróżniała się ona na tle innych formacji Polskich Sił Zbrojnych charakterem i klimatem duchowym. Po kapitulacji wojsk francuskich Brygada Strzelców Karpackich 06 lipca 1940 została ewakuowana  do brytyjskiego obozu Latrun. W październiku po intensywnym szkoleniu i reorganizacji na wzór brytyjski Brygada Strzelców Karpackich przyjęła nowa nazwę „Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich”. Już w marcu 1941r, kiedy działania Afryka Coorps w Afryce Północnej nabierały tempa,  mogła sprawdzić swoja wartość bojową. Walki o Tobruk, El-Ghazala, Bardie, cała kampania libijska wyczerpujące ale  zwycięskie  we wrześniu 1942r dobiegają końca. Tobrucka brygada od początku tworzyła trzon bojowy dywizji dlatego też w listopadzie 1941 podjęto decyzję o rozwinięciu SBSK w dywizje.