BIP Strona Główna
Kontakt
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.

Kontakt
.
22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej
ul. Walecznych 59
57-300 KłodzkoTelefony:

Oficer dyżurny:  261-647-122
Oficer prasowy: 261-647-210  kom. 723-694-361 
Kadry: 261-647-215
Fax: 261-647-233
Klub 22 kbpg: 261-647-406  kom.  691-354-557
Biblioteka Klubu 22 kbpg:      261-647-410

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adresy email:

Dowódca: iwlizlo@mon.gov.pl
Oficer prasowy: 22bpg@ron.mil.pl
Szef sekcji personalnej:          22bpg.kadry@ron.mil.pl

 

 

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej  (22 kbpg) z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko, reprezentowany przez Dowódcę Panią ppłk Izabela WLIZŁO

Inspektor ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w 22 kbpg jest mł. chor. Łukasz FALTYN

tel.: 261 647 215

e-mail: 22bpg.kadry@ron.mil.pl

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych;

  • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec osoby odmawiającej podania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.