BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 21 październik 2018 r.
21.07.2018
21.07.2018 r.
.
.
„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
                                   sztandaru wojskowego bronić.
                                   Za sprawę mojej Ojczyzny,
                                   w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
                                   Tak mi dopomóż Bóg.”
.
.
.
.
       W sobotę, 21 lipca br., w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 235 szeregowych kadetów szkolących się w ramach modułu podstawowego pilotażowego programu Legia Akademicka.
       Uroczystość zaprzysiężenia szeregowych kadetów Legii Akademickiej poprzedziła odprawiona w piątek, 20 lipca, w ich intencji, msza święta koncelebrowania przez Kapelana 22 kbpg ks. ppłk Władysława JASICĘ.
.
.
       Ceremonia przysięgi wojskowej zgromadziła w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej wielu znamienitych gości, wśród których był Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał DWORCZYK, Dowódca 21 BSP gen. bryg. Ryszard PIETRAS, Szef WSZW we Wrocławiu płk Piotr RUPA, Komendant 2 WOG płk Jacek CHROSTOWSKI oraz jego Zastępca ppłk Krzysztof KASZUBA. Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, duchowieństwa i zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Wokół placu apelowego zgromadziły się również tłumy szczególnych gości, czyli rodziny wraz z przyjaciółmi i znajomymi przysięgających szeregowych kadetów.
..
.
       W obecności przełożonych, zaproszonych gości  i swoich rodzin studenci-ochotnicy Legii Akademickiej wypowiedzieli  słowa roty przysięgi wojskowej.
.
.
       „Złożenie przysięgi wojskowej to zobowiązanie, które stanowić będzie odtąd drogowskaz w Waszych przyszłych poczynaniach. Od dziś staliście się bowiem spadkobiercami i kontynuatorami tych wielu pokoleń Polaków, które dla zapewnienia wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie szczędzili nawet życia. To wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. Pamiętajcie zatem, aby miłość do Ojczyzny i troska o jej dobro , a także honor żołnierza Wojska Polskiego przyświecały każdemu Waszemu działaniu” – tymi słowami Dowódca 22 kbpg ppłk Izabela WLIZŁO zwróciła się zaprzysiężonych żołnierzy.
.
.
       W czasie uroczystości Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał DWORCZYK odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do żołnierzy Legii Akademickiej.
        „Dzisiejsza Legia Akademicka czerpie swoje korzenie z patriotycznej postawy Waszych rówieśników sprzed wieków , którzy uczestniczyli w budowaniu i obronie odrodzonego kraju. Podtrzymujecie tamten etos, zapisujecie nową w dziejach Wojska Polskiego i naszej niepodległości.” – to fragment listu Premiera.
.
.
       „Proszę Was, abyście zawsze zakładając mundur żołnierza Wojska Polskiego pamiętali, że razem z tym mundurem przejmujecie dziedzictwo tych pokoleń , które walczyły o niepodległość naszego kraju i dzięki którym możemy dzisiaj żyć w niepodległej i suwerennej Polsce. Dziękuję, że zdecydowaliście się podjąć służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej” – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał DWORCZYK.
       W imieniu żołnierzy Legii Akademickiej szer. kadet  Kacper  GÓRSKI podziękował przełożonym za dotychczasowe szkolenie i przygotowanie do uroczystej przysięgi.
.
.
       Szeregowi kadeci, którzy w czasie trwania szkolenia wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, wzorową postawą oraz bardzo dobrymi wynikami, a także ich rodzice, otrzymali listy gratulacyjne, które wręczone zostały przez Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała DWORCZYKA, Dowódcę 21 BSP gen. bryg. Ryszarda PIETRASA i ppłk Izabelę WLIZŁO.
.
.
       Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, którą uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kom. Adama Witiwa.
.
.
       Po defiladzie zgromadzenia goście zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia wystawionego przez żołnierzy 22 kbpg.
.
.
Zdjecia: zasoby 22 kbpg
.
.
.

Galeria zdjęć

Dorota Kuś