BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 18 listopad 2018 r.
06.07.2018
06.07.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       W 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej upłynął pierwszy tydzień części praktycznej pilotażowego programu szkolenia modułu podstawowego do realizacji edukacji wojskowej studentów-ochotników Legii Akademickiej.
.
.
       Były to bardzo intensywne dni. Kadeci zdobywali wiedzę i umiejętności związane z podstawami taktyki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno – saperskiego, medycznego oraz regulaminów. Zajęcia odbywały się w salach instruktorsko-metodycznych oraz na placu treningów ogniowych.
.
.
       Program szkolenia jest niezwykle wymagający i narzuca realizację jedenastu godzin szkoleniowych od poniedziałku do piątku i sześciu godzin szkoleniowych w soboty. Wiąże się to z ogromnym nakładem pracy, zarówno ze strony kadry dowódczej i instruktorskiej, jak i studentów, którzy mimo dużego wysiłku, przejawiają zaangażowanie, motywację i determinację do zdobywania wiedzy ogólnowojskowej.
.
.

Galeria zdjęć

22 kbpg