BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 18 listopad 2018 r.
05.07.2018
04.07.2018 r.
.
.
.
.
..
.
.
.
       W dniu 05 lipca 2018 r. podczas zbiórki 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej przeprowadził okresowe szkolenie przeciwpożarowe dla żołnierzy i pracowników RON, które miało na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu zapobiegania pożarom i zasad postępowania w wypadku ich pojawienia się. W tym roku w szkoleniu wzięli udział także studenci-ochotnicy Legii Akademickiej.
.
.
      Szkolenie objęło tematy dotyczące regulacji prawnych oraz podstawowych przepisów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowo omówione zostały zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, a także podstawowe reguły obsługi sprzętu gaśniczego.
.
  
.
       Nieetatowy inspektor ochrony przeciwpożarowej w praktyce zademonstrował w jaki sposób posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu kompleksu koszarowego.
.
  
.
.
Dorota Kuś