BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 21 październik 2018 r.
06.06.2018
05.06.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       We wtorek, 5 czerwca br., nastąpiła zmiana na stanowisku Dowódcy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. Pełniący obowiązki Dowódcy mjr Krzysztof HANEK przekazał stanowisko ppłk Izabeli WLIZŁO.
       W uroczystości wzięli udział m.in. Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Ryszard PIETRAS, Dowódcy Jednostek Wojskowych podległych 21 BSP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, władze Starostwa Powiatowego, Miasta i Gminy Kłodzko oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
.
.
       Gościem specjalnym uroczystości był mjr Józef OLEKSIEWICZ, ps. "Groźny", "Malina", "Tatar" - ostatni żyjący żołnierz oddziału partyzanckiego NSZ dowodzonego przez kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”.
       Uroczystość przekazania i przyjęcia obowiązków Dowódcy 22 kbpg rozpoczęła się od meldunku złożonego przez Dowódcę uroczystości  por. Krzysztofa ROBAKA  Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – gen. bryg. Ryszardowi PIETRASOWI, któremu towarzyszyli ppłk Izabela WLIZŁO oraz mjr Krzysztof HANEK. Dowódcy przywitali się ze sztandarem oraz dokonali przeglądu pododdziałów.
.
      
.
       Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej mjr Krzysztof Hanek uroczyście przekazał ppłk Izabeli WLIZŁO sztandar 22 kbpg, proporzec 22 kbpg oraz kełef – tradycyjny znak dowódców górskich jednostek wojskowych.
       „Niektórzy mówią „Naprzód”. Niektórzy mówią „Za mną”. Ja mówię „Z Wami” i chcę, abyście wiedzieli, że przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Od dziś, z wielkim wzruszeniem i ogromną dumą odpowiedzialność tę biorę ja.” – powiedziała do żołnierzy w czasie swojego przemówienia ppłk Izabela WLIZŁO.
.
.
       W czasie uroczystego apelu gen. bryg. Ryszard PIETRAS wręczył plut. Rafałowi KRĘCICHWOSTOWI tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” III stopnia oraz za wzorową realizację zadań służbowych wręczył Odznakę Pamiątkową 21 Brygady Strzelców Podhalańskich por. Arturowi NIECKARZOWI i sierż. Łukaszowi PODGÓRSKIEMU.
.
.
       Po części okolicznościowej nastąpiła defilada pododdziałów 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.
.
.
       Ogromne podziękowania należą się Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod dowództwem por. Jacka PUTRY, dzięki której uroczystość nabrała szczególnego charakteru.

Zdjęcia: szer. Janusz CISOWSKI, Dorota Kuś
.
.
.
.

Galeria zdjęć

Dorota Kuś