BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 21 październik 2018 r.
24.05.2018
22-24.05.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
        W dniach 22-24 maja 2018 r. w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej odbył się kurs instruktorko – metodyczny dla kadry dowódczej i instruktorskiej wytypowanych jednostek wojskowych realizujących szkolenie w ramach pilotażowego programu Legia Akademicka w 2018 r. W kursie wzięło udział ponad 160 osób, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Biura do Spraw Proobronnych, Centrów Szkolenia Wojsk, dowódcy drużyn i plutonów.
.
.
       Celem kursu było doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych kadry dowódczej i instruktorskiej w zakresie organizowania i realizacji procesu szkolenia studentów w ramach pilotażowego programu szkolenia Legii Akademickiej oraz wypracowanie jak najlepszych i najskuteczniejszych metod szkolenia studentów – ochotników.
        Kurs instruktorsko-metodyczny składał się z dwóch panelów. Pierwszy panel – teoretyczny odbył się 22 maja i obejmował m.in. sprawdzenie wiedzy z zakresu działalności szkoleniowo-matodycznej, programu strzelań oraz Regulaminu Ogólnego SZ RP. Kursanci omawiali zasady przygotowania i prowadzenia szkolenia ogniowego i taktyki, dokumentacji szkoleniowej, zasady organizacji i prowadzenia zajęć na bazie szkolenia SERE.
.
.
        Panel drugi odbył się w dniach 23-24 maja i objął zajęcia praktyczne oparte na metodycznych zajęciach pokazowych przygotowanych przez grupy szkoleniowe z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej.
.
.
        Szkolenie studentów ramach programu „Legia Akademicka” w 2018 r. będzie składało się z części teoretycznej – realizowanej na uczelniach w trakcie roku akademickiego (30 godzin lekcyjnych) oraz części praktycznej  realizowanej w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia, która będzie trwać 6 tygodni. Część praktyczna podzielona zostanie na dwa moduły:
•   moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
•  moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Zdjęcia:  szer.  Janusz CISOWSKI
.
.

Galeria zdjęć

Dorota Kuś