BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 21 październik 2018 r.
12.02.2018
09.02.2018 r.
.
.
.
„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.
                                       Za sprawę mojej Ojczyzny,
                                          w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
                                           Tak mi dopomóż Bóg.” .

     W piątek, 9 lutego 2018 r.  w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. 
     Dowódca 22 kbpg cz.p.o. mjr Krzysztof HANEK przywitał zebranych żołnierzy i  gości, wśród których byli przedstawiciele służb mundurowych, władze miasta i powiatu kłodzkiego, dyrektorzy szkół oraz  młodzież i opiekunowie klas mundurowych mających podpisane porozumienia o współpracy z 22 kbpg. Wokół placu apelowego zgromadziły się również tłumy szczególnych gości, dla których uroczystość ta stanowi bardzo ważne wydarzenie w życiu, czyli rodziny wraz z przyjaciółmi i znajomymi przysięgających żołnierzy.
.
.
    Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego Dowódcy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej cz.p.o. mjr. Krzysztofowi HANKOWI przez dowódcę uroczystości kpt. Michała KOWALCZYKA, następnie Dowódca przywitał się ze sztandarem i dokonał uroczystego przeglądu pododdziałów.
.
.
      W obecności przełożonych, zaproszonych gości  i swoich rodzin żołnierze służby przygotowawczej wypowiedzieli  słowa roty przysięgi wojskowej. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar 22 kbpg dostąpili wyróżnieni żołnierze:
- szer. elew Piotr PRANDZIOCH
- szer. elew Maciej WILCZEK
- szer. elew Damian DZIMIRA
- szer. elew Michał WOŁK.
.

.
      Ks. ppłk rez. Edward OLECH udzielając błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom przypomniał, że słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” zobowiązują do godnej postawy, patriotyzmu i głębokiej wiary w Boga, gdyż te wartości sprawiają, że żołnierz jest prawdziwym obrońcą narodu.
      „Spotykamy się w dniu najważniejszym dla żołnierza. To właśnie po wypowiedzeniu słów przysięgi młodzi ludzie stają się żołnierzami, którzy zobowiązują się do tego, aby w sytuacjach najtrudniejszych dla Ojczyzny stanąć w pierwszym szeregu do obrony jej granic. Słowa roty pozostają w głowach i sercach na całe życie serca i będą one odtąd stanowić dla Was podstawowe wytyczne do dalszej służby w jednostkach wojskowych” - takimi słowami Dowódca 22 kbpg  cz.p.o. mjr Krzysztof HANEK zwrócił się do składających przysięgę żołnierzy.
.

.
       „Żołnierze służby przygotowawczej, dziękuję Wam, że podjęliście trud służby Rzeczypospolitej Polskiej i życzę Wam powodzenia i satysfakcji w dalszej służbie przygotowawczej, a po jej zakończeniu szybkiego dostania się do służby zawodowej. Rodzicom żołnierzy dziękuję za wychowanie tych młodych ludzi w duchu patriotyzmu i oddania Ojczyźnie” – podsumował mjr Krzysztof HANEK.
.

.
        „Przypadająca w dniu dzisiejszym uroczystość przysięgi wojskowej jest podniosłym wydarzeniem dla nas i naszych rodzin. Dla każdego żołnierza  słowa roty przysięgi zawierają wartości uniwersalne, które należy traktować, jako najważniejszy drogowskaz. Zdajemy sobie sprawę, że przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość, to przede wszystkim jest to akt ślubowania, to wyraz Naszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą każdego dnia będziemy godnie reprezentować wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków” -  w imieniu żołnierzy służby przygotowawczej szer. elew  Mikołaj TOBOROWICZ podziękował przełożonym za dotychczasowe szkolenie i przygotowanie do uroczystej przysięgi.
        W imieniu mieszkańców powiatu Kłodzkiego wypowiedział się Starosta Pan Maciej AWIŻEŃ, który podziękował za to, iż mieszkańcy Garnizonu mogą czuć się bezpieczni dzięki obecności żołnierzy.  „To wielki zaszczyt być żołnierzem, mam nadzieję, że chwila przysięgi i słowa roty zostaną w Was na zawsze” – zakończył Starosta.
        W okresie szkolenia podstawowego najlepsze wyniki wychowawcze i szkoleniowe osiągnął szer. elew Mikołaj TOBOROWICZ. W związku z tym Dowódca 22 kbpg wyróżnił go pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego  na tle sztandaru jednostki wojskowej.   
.

.
       Żołnierze, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w czasie szkolenia oraz osiągnęli wysokie wyniki zostali wyróżnieni  listem gratulacyjnym:
•    szer. elew Piotr PRANDZIOCH
•    szer. elew Michał WOŁK
•    szer. elew Damian PALUCH
•    szer. elew Łukasz BARAN
.

.
      Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, na czele której przemaszerowała kompania honorowa, wystawiona przez 2 kompanię zmechanizowaną, dowodzona przez por. Jana GĘBALĘ. Maszerującym w defiladzie przygrywała niezawodna Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.
.

.
      Po defiladzie zgromadzenia goście, młodzież szkolna, żołnierze i pracownicy wojska zostali zaproszeni na pokaz sprzętu i uzbrojenia wystawionego przez żołnierzy 22 kbpg.

Zdjęcia: szer. Ireneusz PANASEWICZ oraz szer. Janusz Cisowski.
.
.
.
.

Galeria zdjęć

por. Damian ANTONIK