BIP Strona Główna
Aktualności
Piątek, 17 listopad 2017 r.
14.11.2017
14.11.2017 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
      Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć  żołnierze 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej wybrali "Oficera Roku", "Podoficera Roku" oraz "Szeregowego Roku".
    Głównym założeniem przyznania tytułu  jest wybór oficera, podoficera i szeregowego  ponadprzeciętnego, wykazującego się znacznym zaangażowaniem i inicjatywą niewynikającą z jego typowych zajęć i obowiązków.
.
.
       Tytuł "Oficer Roku", "Podoficer Roku" oraz "Szeregowy Roku" otrzymali:
.
- „Oficer roku” – kpt. Michał KOWALCZYK – dowódca 3 kompanii zmechanizowanej
- „Podoficer roku” – plut. Grzegorz POJASEK - z kompanii dowodzenia
- „Szeregowy roku” – st. szer. Krzysztof PŁYWACZYK – z kompanii dowodzenia.
.
       Podczas apelu w dniu 14.11.2017 r. Dowódca 22 kbpg wz. mjr Krzysztof HANEK wręczył wyróżnionym żołnierzom pamiątkowe ryngrafy.
.
.
       Kandydat na  "Oficera Roku", "Podoficera Roku" oraz "Szeregowego Roku"  22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej powinien spełniać  określone kryteria m.in.:
  1. nie był karany, ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne lub dyscyplinarne;
  2. nie podejmował działań, co do których istniały przesłanki, że prowadziły one do uchylania się od wykonywania obowiązków służbowych;
  3. posiada bardzo dobrą ocenę z ostatniego opiniowania służbowego;
  4. uczestniczył w przedsięwzięciach służbowych i pozasłużbowych, w trakcie których prezentował postawę kreującą pozytywny wizerunek żołnierza 22. Karpackiego Batalionu piechoty Górskiej;
  5. cieszy się bardzo dobrą opinią wśród kolegów.
.
 
 

Galeria zdjęć

por. Damian ANTONIK