BIP Strona Główna
Aktualności
Piątek, 17 listopad 2017 r.
10.11.2017
09.11.2017 r.
.
.
.
.
.
.
          W czwartek, 9 listopada 2017 r., na placu apelowym 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, przy udziale całego stanu osobowego oraz żołnierzy rezerwy odbywających szkolenie w 22 kbpg, odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w nim udział zaproszeni  przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej z Kłodzka, Rejonowego Węzła Łączności w Kłodzku, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.
.
.
       Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego Dowódcy 22 kbpg wz. mjr Krzysztofowi HANKOWI przez kpt. Michała KOWALCZYKA. Następnie do zebranych gości, żołnierzy oraz pracowników RON przemówił Dowódca 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej – wz. mjr Krzysztof HANEK. W swoim wystąpieniu nawiązał do genezy Narodowego Święta Niepodległości. Zwrócił uwagę, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją chronić, cenić i umacniać, szczególnie biorąc pod uwagę dzisiejsze, niespokojne czasy. Podziękował żołnierzom i pracownikom RON za zaangażowanie w służbę i pracę na rzecz batalionu.
.
.
       Podczas uroczystości wręczono mianowania na wyższe stopnie wojskowe, a także liczne odznaczenia oraz wyróżnienia. Żołnierze wyróżnieni za zasługi  dla dobrego imienia i sławy batalionu otrzymali Odznakę Pamiątkową Batalionu oraz Brązową Odznakę „Instruktor”.
. 
.
       Za wzorowe pełnienie służby wojskowej, uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu oraz wykonywaniu zadań służbowych  Dowódca 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej wyróżnił:
- Pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego na tle sztandaru – 1 podoficera i 1 szeregowego,
- Urlopem nagrodowym – 2 szeregowych,
- Listem gratulacyjnym – 3 podoficerów i  11 szeregowych,
- Pochwałą – 5 podoficerów,  2 szeregowych i  19 pracowników RON.
.


Zdjęcia: szer. Janusz CISOWSKI.

 

 

Galeria zdjęć

por. Damian ANTONIK