BIP Strona Główna
Aktualności
Piątek, 17 listopad 2017 r.
10.05.2017
10.05.2017 r.
     Dzisiaj, 5 maja 2017 r., w Sali Tradycji 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, w  obecności  żołnierzy i  pracowników   wojska,   kpt. Tomasz CICHECKI w imieniu Dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej pożegnał  st. kpr. Pawła HERMYT.      Po   wprowadzeniu   Sztandaru   22   kbpg   odczytany   został  Rozkaz   Personalny,  a   następnie  przedstawiono przebieg służby odchodzącego podoficera. St. kpr. Paweł HERMYT służył w 22 kbpg na stanowisku dowódcy drużyny w 3 kompanii zmechanizowanej, a od 14 maja będzie realizował się zawodowo jako operator zespołu ogniowego w 34 Dywizjoie Rakietowym Obrony Powietrznej.      Kpt. Tomasz CICHECKI podziękował  podoficerowi za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz służbę i pracę na rzecz 22 kbpg. Ponadto, w imieniu żołnierzy i pracowników wojska, życzył mu dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów  w dalszej służbie oraz w życiu prywatnym. Za służbę na rzecz kompanii podziękował kapralowi także kpt. Michał KOWALCZYK, Dowódca 3 kz.
Po odprowadzeniu sztandaru, z odchodzącym żołnierzem pożegnali się przełożeni , koledzy i koleżanki z batalionu oraz podwładni. Pożegnanie zakończył  wpis  do  Księgi  Pamiątkowej  22 kbpg oraz pamiątkowe zdjęcie.

Galeria zdjęć

por. Damian Antonik