BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.
12.10.2018
11-12.10.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
      W dniu 11-12.10.2018 r. w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej odbyło się szkolenie z zasad załadunku pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz sprzętu wojskowego na wagony kolejowe. Przeprowadzone zostało na rampie kolejowej w Bardzie – Przyłęku i stanowiło przygotowanie do transportu operacyjnego na listopadowe ćwiczenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba. Nadzór nad szkoleniem prowadzili specjaliści z Wojskowej Komendy Transportu i Ruchu Wojsk z Wrocławia.
.
.
      Celem szkolenia było zapoznanie żołnierzy, użytkujących pojazdy ciężarowo-osobowe, Bojowe Wozy Piechoty oraz Wozy Zabezpieczenia Technicznego, z przepisami i warunkami organizacji transportu kolejowego. Zajęcia zorganizowano także, by doskonalić czynności niezbędne do bezpiecznej i sprawnej organizacji transportu kolejowego, jaki wykonuje wojsko, gdy przemieszcza się na duże odległości w rejon ćwiczeń poligonowych, bądź w rejon działań operacyjnych. Doskonalono umiejętności żołnierzy plutonu regulacji ruchu pod względem zabezpieczania i kierowania ruchem w miejscu załadunku.
.
.
      Ważnym elementem szkolenia było rozmieszczenie oraz mocowanie pojazdów na platformach kolejowych (mocowanie za pomocą klinów i pasów ściągających), aby podczas transportu nie doszło do niekontrolowanej zmiany położenia pojazdów. Omówione zostały również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności ładunkowo-rozładunkowych, a także podczas przejazdu z miejsca stałej dyslokacji do miejsca przeznaczenia transportu.
.
.

Galeria zdjęć

Dorota Kuś