BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.
09.10.2018
08.10.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
      W poniedziałek, 8 października 2018 r., w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej po raz kolejny ruszyło szkolenie klas mundurowych w ramach wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. W zajęciach wzięło udział 110 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku oraz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.
.
.
      Szkolenie rozpoczęło się od zbiórki na placu apelowym, w czasie której kpt. Marek SZYMAŃSKI złożył meldunek Dowódcy 22 kbpg ppłk Izabeli WLIZŁO. Następnie klasy mundurowe przemieściły się w rejon przeprowadzenia szkolenia.
.
.
Instruktorzy z kompanii wsparcia w ramach zajęć przeszkolili młodzież w zakresie:
- taktyki, w tym m.in. przygotowanie do działania na polu walki
- musztry
- terenoznawstwa – praca z mapą wojskową w terenie
- szkolenia strzeleckiego, w tym m.in. zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S., zasady strzelania z karabinka oraz rzut granatem ćwiczebnym.
.
.
      W dniu szkolenia młodzieży z klas mundurowych 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej odwiedziły także dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie. Przedszkolaki, w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  pn. „Przedszkole Młodego Patrioty”, poznały tradycje i wyposażenie Batalionu, a także obserwowały proces szkolenia młodzieży. Celem programu jest krzewienie wśród najmłodszych dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
.
Zdjęcia: sierż. Łukasz PODGÓRSKI
.
.

Galeria zdjęć

Dorota Kuś