BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 21 październik 2018 r.
27.07.2018
23-28.07.2018 r.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Szeregowi kadeci szkolący się  w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w poniedziałek, 23 lipca br., rozpoczęli realizację programu szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
       Do odbycia szkolenia w ramach modułu podoficerskiego skierowani zostali ochotnicy, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli egzamin ze szkolenia w ramach modułu podstawowego oraz złożyli przysięgę wojskową.
.
.
       Celem realizacji szkolenia kandydatów na podoficerów jest wyposażenie studentów w niezbędny zakres umiejętności umożliwiających przetrwanie na współczesnym polu walki.
       W pierwszym tygodniu szeregowi kadeci uzupełniali wiedzę oraz doskonalili umiejętności związane z metodyką szkolenia wojskowego, taktyką, terenoznawstwem oraz szkoleniem strzeleckim. Poznali podstawowe zasady funkcjonowania podoficera w jednostce wojskowej, podstawy dowodzenia oraz podstawowe pojęcia z zakresu rozpoznania i likwidacji skażeń.
.
.
       Szkolenie jest bardzo intensywne. Obejmuje 6 dni w tygodniu, 11 godzin zajęć dziennie, a w soboty 6 godzin. Wymaga od kandydatów na podoficerów wiele zaangażowania, wytrwałości oraz odporności psychicznej. Moduł podoficerski trwa 21 dni i zostanie zakończony egzaminem, który stanowi integralną część szkolenia i jest przepustką do mianowania na stopień kaprala rezerwy.
.
.
..

Galeria zdjęć

Dorota Kuś