BIP Strona Główna
22 batalion piechoty górskiej OT
Poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.


     Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-64/Org. z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w jednostkach obrony terytorialnej Wojsk Lądowych oraz Rozkazem Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr Pf-1/Org. z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie zmian organizacyjno-etatowych w jednostkach obrony terytorialnej Wojsk Lądowych sformowany zostaje 22 batalion piechoty górskiej obrony terytorialnej. Uformowany batalion wchodzi w podporządkowanie Dowództwa Wojsk Lądowych na podstawie Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr Pf-5/Org. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie zmian podporządkowania wybranych jednostek organizacyjnych ŚOW.
     Zgodnie z Decyzją Nr 638/MON MON z dnia 31.12.2007r. 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej OT  przejmuje tradycję 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej OT:

 - 11Karpackiej Dywizji Piechoty;
 - Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich;
 - 3 Dywizji Strzelców Karpackich;
 - 22 KBPG;
 - nazwę wyróżniającą „karpacki”
 - odznakę pamiątkową, odznakę rozpoznawczą i proporczyk
 - kełef;
 - datę dorocznego święta w dniu 3 maja. upamiętniającą nie tylko rocznicę przejęcia tradycji Karpatczyków i repliki sztandaru SBSK i 3DSK w 1992r., ale również upamiętniającą rocznicę przejęcia sztandaru  w 1942 roku od SBSK przez  3DSK.