BIP Strona Główna
22 Brygada Piechoty Górskiej OT
Niedziela, 21 październik 2018 r.


     Na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 0-3/Org z dnia 08.01.2001r.  oraz Rozkazu Dowódcy ŚOW nr PF 3/Org z dniem 30.09.2001r. zostaje rozformowana 22 KBPG, a na jej bazie zostaje powołana 22 Brygada Piechoty Górskiej  Obrony Terytorialnej.
     W tym samym 2001 roku Brygada zostaje przeniesiona do Kłodzka. Również od 2001r. Brygada podlega pod Śląski Okręg Wojskowy.
     Od 5 maja 2002r 22 Karpacka Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej dysponuje własnym sztandarem. Sztandar nadał MON Jerzy Szmajdziński 22.04.2002r. Brygada otrzymała go od społeczności ziemi kłodzkiej podczas uroczystości przebiegającej w strugach deszczu. Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla 22 KBPG OT w Kłodzku pracował od kilku miesięcy pod przewodnictwem senatora Kazimierza Drożdża. On to właśnie wraz z posłanką Magdaleną Banaś byli chrzestnymi rodzicami. A wspomniane insygnium otrzymał Dowódca brygady płk dypl. Ryszard Rychliński. Działo się to w obecności licznych gości, m.in. reprezentującego Ministra Obrony Narodowej Piotra Urbankowskiego, przedstawiciela prezydenta płk. dr. Wojciecha Lutelmowskiego, wicewojewody Wacława Dziendziela, Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzego Baranowskiego, prezesa Światowego Związku Karpatczyków Józefa Wojteckiego. Obecni byli szefowie samorządów gminnych i powiatowych z ziemi kłodzkiej oraz zakładów i instytucji, również mieszkańców regionu. W trakcie uroczystości grupie osób wręczono Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi.