BIP Strona Główna
22 Brygada Piechoty Górskiej
Niedziela, 18 listopad 2018 r.

     Dnia 14.04.1992r. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 039/Org. w oparciu o 20 Bazę Materiałowo Techniczną w Nysie organizacyjnie powołana zostaje do życia  22 Brygada Piechoty Górskiej.

     Szczególnie pamiętamy dzień 03.05.1992r kiedy symboliczny powrót  3 DSK nabrał niezwykłego wymiaru. Odbywał się bowiem pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy. Uroczystości przekazania dziedzictwa tradycji oraz repliki bojowego sztandaru odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Obok Karpatczyków z całego świata udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, kierownictwa MON, duchowieństwa i tysiące mieszkańców Warszawy.  Obok Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego stanęły pododdziały 22 Brygady Piechoty Górskiej, którzy od weteranów pól bitewnych pod Tobrukiem i Monte Cassino  przejęli replikę sztandaru 3 DSK.  W Księdze Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza Karpatczycy wpisali: „Za Waszą i naszą wolność my żołnierze 3 DSK oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemii włoskiej,  a serce Polsce. W 50 rocznicę sformowania na Ziemi Świętej powracamy do Polski”.

Tak relacjonuje to wydarzenie Kazimiera Janota – Bzowska, korespondentka „Gońca Karpackiego”:

(...) Pododdziały prezentują broń.
Na placu stoją naprzeciw siebie poczet sztandarowy Karpatczyków i poczet 22BPG gotowy do odebrania sztandaru. Ciszę i skupienie przerywa rozkaz:
- Przekazać sztandar!

     W obecności tysięcy zgromadzonych replikę znaku bojowego 3 Dywizji Strzelców Karpackich przyjmuje z rąk prezesa Józefa Wojteckiego Dowódca 22BPG płk Jerzy Krzywiecki. Przyklęka i całuje płat sztandaru. Piękny i żołnierski to zwyczaj. Wzruszenie jest ogromne. W kościelnej niemal ciszy odbywa się ten cały ceremoniał. Płk Jerzy Krzywiecki przyjmuje sztandar i dokonuje jego prezentacji wobec obecnych nim wręczy go pocztowi 22BPG. Chorąży pocztu całuje jego płat. Ze sztandarem wraca na swoje miejsce. Jest to moment niezwykle piękny ale jakże wzruszający. Fanfary ogłaszają to wielkie wydarzenie. Teraz już nikt nie wstydzi się swoich łez”.
     W dniu 05.05.1992r w Nysie delegacja Karpatczyków wraz z rodzinami kontynuowała ceremonię przekazania tradycji. Na której wręczono Dowódcy Brygady akt dziedziczenia oraz kełef symbol władzy bacy jako symbol władzy nad podległą mu formacją. Nowo uformowana Brygada podlega 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. Jednocześnie przeformowano Komendę 20 BMT w Nysie na Dowództwo 22BPG. Na podstawie rozkazu Dowódcy ŚOW nr 019/Org. z dnia 10.05.1993r. został sformowany w m. Nysa 22 batalion dowodzenia, 1 batalion piechoty górskiej oraz w miejsce 27 OMT w Kłodzku - 2 batalion piechoty górskiej, który stał się zalążkiem jednostek górskich w Wojsku Polskim.
     Na bazie 2 bpg w lipcu 1993r. powstała eksperymentalna kompania piechoty górskiej, która jako pierwsza zaczęła prowadzić szkolenie specjalistyczne typowe dla jednostek górskich. Oprócz 2 bpg  utworzono w Kłodzku również 22 dywizjon artylerii mieszanej i 22 kompanię rozpoznawczą.
     W międzyczasie 2bpg jako oddział gospodarczy przejmuje Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” w Dusznikach Zdroju, który od tej pory staje się „enklawą” szkolenia zimowego żołnierzy całej Brygady i jednostek W.P.